Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2007

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΓΙΑΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Σκοπός του ιστολογίου αυτού είναι να δημοσιεύει θέσεις και άρθρα γύρω από την ποιητική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Συγκεντρωτική επιστημονική έρευνα για την πρωτοπορία στην Ελλάδα κάνει το Κέντρο Ποίησης για την Πρωτοπορία και την Διαπολιτιστικότητα (Center for Avant-Garde Poetics). Δύο είναι οι βασικοί άξονες έρευνας:
α) η μελέτη της ιστορικής ελληνικής πρωτοπορίας και η σχέση της με άλλα συναφή ρεύματα (όπως ο εθνικός μοντερνισμός), και
β) η ανάδειξη νέων πειραματικών μορφών ποίησης σήμερα αλλά και η συνολική θεωρία μιάς νέας πρωτοπορίας.
Για συγκριτικές μελέτες γύρω από την διεθνή πρωτοπορία βλέπε το ιστολόγιο του Κέντρου Ποίησης για την Πρωτοπορία και την Διαπολιτιστικότητα στο center-avantgarde-poetics.blogspot.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια: